Назва статті Концептуальні міркування з приводу доктринальних засад парламентської виборчої системи в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [96-104]
Анотація

У статті досліджуються доктринальні засади заснування парламентської виборчої системи для України. Розглядаються особливості парламентських виборчих систем, що використовувались в Україні в контексті системного аналізу, з визначенням їх достоїнств, недоліків та наслідків застосування. Автором аналізується специфіка маніпулятивних виборчих технологій, що з’явились у зв’язку з використанням парламентських виборчих систем, та девіації, пов’язані з цим. Досліджується історична ретроспектива та динаміка запровадження парламентських виборчих систем у розвинених демократіях. Автором аналізуються системні та нормативні переваги прийняття виборчого кодексу для України. Окремий аспект статті — особливості запровадження адекватної парламентської виборчої системи для України у зв’язку з запровадженням нової форми державного правління.

На основі аналізу компаративно-правового досвіду сучасних держав та української практики даються рекомендації щодо необхідності врахування низки факторів для належного функціонування парламентської виборчої системи.

Ключові слова концептуалізм, демократична трансформація, конституційна реформа, форма державного правління, парламентська виборча система, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, напівпропорційні виборчі системи
References