Назва статті Процесуальні особливості розгляду виборчих спорів адміністративними судами: практика, проблеми, перспективи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [200-210]
Анотація У статті, присвяченій дослідженню окремих особливостей розгляду виборчих спорів адміністративними судами, доведено відсутність уніфікованого правового врегулювання процедури їх розгляду. Унаслідок дослідження визначено, що право на звернення до суду у виборчому спорі мають усі носії виборчих прав. Установлено, що законодавче врегулювання строків розгляду таких спорів не відповідає меті судового захисту виборчих прав учасників виборчих процесів. Виведено дефініцію виборчого процесу як правового явища, яке не є постійним, воно зароджується і зникає. Доведено, що спори щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом, — це лише спори, які виникли у правовідносинах між суб’єктами виборчого процесу та під час виборчого процесу. Запропоновано надати Вищому адміністративному суду України повноваження щодо ревізії рішень окружних та апеляційних адміністративних судів під час розгляду спорів щодо встановлення результатів виборів. Законодавець зобов’язаний не тільки розширити способи відновлення порушених прав суб’єктів виборчих процесів, а й забезпечити реальне виконання судових рішень у виборчих справах.
Ключові слова адміністративні суди, виборчий спір, виборець, звернення до суду, повноваження суду, судова практика, строк розгляду справи.
References