Назва статті Участь Уряду України у виборчому процесі: теоретико-прикладні аспекти
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [150-157]
Анотація У статті досліджуються теоретичні аспекти співвідношення законодавчої та виконавчої влади, а також глави держави та виконавчої влади. Визначаються основні сучасні тенденції такого співвідношення. Досліджується трансформація місця та ролі сучасного уряду в системі органів державної влади. Обґрунтовується, що питання щодо участі Уряду України у виборчому процесі слід розглядати з позицій уникнення «конфлікту інтересів» члена Уряду як учасника виборчого процесу чи суб’єкта, наділеного певним ресурсом у вигляді повноважень, здатного вплинути на результати виборів. Стверджується доцільність встановлення у чинному законодавстві інституту звільнення від посадових обов’язків на період проведення передвиборної кампанії як особливого конституційно-правового стану члена Уряду України.
Ключові слова виборчий процес, Кабінет Міністрів України, Уряд України, законодавча влада, глава держави.
References