Назва статті Вибори як ключовий інститут демократичного конституційного ладу сучасної України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [18-29]
Анотація У статті досліджено конституційні засади функціонування і розвитку інституту виборів у сучасній Україні у контексті модернізації Конституції України та удосконалення виборчого права. Автор аналізує значення виборів у розвиткові конституційного ладу демократичної держави, обґрунтовує роль виборчої системи у процесі забезпечення народного волевиявлення та формування представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування.
Ключові слова виборча система, виборче право, інститут виборів, конституційний лад, Конституційна Асамблея, модернізація Конституції України, демократія.
References