Назва статті Вибори у механізмі функціонування конституційної держави
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [30-37]
Анотація Висвітлюються питання місця та ролі виборів у механізмі функціонування сучасної конституційної держави, особливостей конституційно-правового регулювання інституту виборів в Україні, окремих аспектів проблеми реалізації виборчого законодавства. Зокрема, звертається увага на еволюцію змісту поняття «конституційна держава», починаючи від часу її виникнення, ролі в цьому процесі інституту «політичних виборів», а також практики їхнього закріплення в текстах перших конституцій. Окремо акцентується увага на особливостях конституційно-правового регулювання виборів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці. В умовах функціонування сучасної конституційної держави надзвичайно важливе місце посідає конституційне закріплення інституту «політичних виборів», його деталізація на законодавчому рівні, механізми належної реалізації національного виборчого законодавства. Однією з особливостей реалізації національного виборчого законодавства в Україні є помітна участь в останньому не тільки парламенту та системи виборчих комісій, а також уряду, глави держави, судів та єдиного органу конституційної юрисдикції. При цьому останнє не завжди відіграє виключно позитивну роль для процесу утвердження належної ролі виборів у механізмі функціонування України як конституційної держави.
Ключові слова вибори, конституційна держава, конституція, Конституційний Суд України.
References