Назва статті Конституційно-правова відповідальність органів адміністрування виборчим процесом
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [191-199]
Анотація В аспекті загальної концепції правової відповідальності автор доводить доцільність закріплення в законодавстві конституційно-правової відповідальності, зокрема субституційної та субсидіарної, в організації роботи органів адміністрування виборчим процесом. Сутнісним в авторській концепції субсидіарної та субституційної відповідальності є «перебирання» компетенції в системній організації публічної влади, тому виборча комісія вищого рівня зобов’язана прийняти рішення по суті питання, віднесеного до повноважень комісії нижчого рівня. Субституційну та субсидіарну відповідальність у системі виборчих комісій у чинному законодавстві України впроваджено лише частково, тому в аспекті гарантування виборчих прав також пропонується концепція технічних виборчих комісій.
Ключові слова адміністрування, вибори, відповідальність, влада, компетенція, комісія, орган влади.
References