Назва статті Проблема формування універсальної теорії права як спільної концептуальної основи теорій національного права і міжнародного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2013
Сторінки [240-244]
Анотація Обґрунтовується необхідність розробки універсальної (всезагальної) теорії права, положення якої могли б бути використані загальною теорією національного права будь-якої країни і загальною теорією міжнародного права.
Ключові слова універсальна теорія права, теорія національного (внутрішньодержавного) права, теорія міжнародного права.
References