АКТУАЛЬНА ТЕМАТИКА НА II ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ

  • Доктрина господарського процесуального права України

координаторка – Вікторія Рєзнікова

 

  • Народовладдя через всеукраїнський референдум

координаторка – Ірина Куян

  • Інститут нотаріату у національній правовій доктрині

координаторка – Світлана Фурса

  • Доктрина цивільного процесуального права України

координатор – Вячеслав Комаров

  • Доктрина муніципального права України

координатор – Олександр Батанов

  • Інститут кримінальних проступків як новела кримінального законодавства України