Article title Implementation of Mediation in Russia
Authors
Name of magazine Scientific-practical legal journal
«Alternative Dispute Resolution»
(1 half of the year – in Ukrainian,
2 half of the year – in Russian)
Issue 1/2013
Сторінки [139-147]
Annotation У статті автор дає загальну характеристику змісту нового Закону Республіки Білорусь «Про третейські суди», які розглядають спори між резидентами Білорусі. Законом визначається порядок утворення та діяльності третейських судів (за винятком міжнародних арбітражних (третейських) судів), вимоги до третейської угоди, порядок розгляду та виконання рішень третейських судів, а також регулюються інші питання, пов’язані з діяльністю цих судів.
Keywords mediation in Russia, Law on mediation, legal statute of mediator, principles of mediation, mediation procedure.
References