Номер, що вийшов друком


Юридичний журнал «Право України» – Загальнодержавне періодичне юридичне видання було засноване у 1922 р.

Метою видання є опублікування авторських матеріалів науково-теоретичного та практичного характеру, судової та правозастосовної діяльності з метою розвитку української національної юридичної науки, удосконалення чинного законодавства.

На сторінках видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з: актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, а також пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід; практики Європейського суду з прав людини, Конституційного, Верховного та міжнародного комерційного арбітражу, третейських судів тощо.

Кожна подана для опублікування у юридичному журналі “Право України” наукова стаття проходить якісне незалежне подвійне сліпе рецензування (англ. мовою double-blind peer review), коли рецензент не знає, хто є автором наукової статті, а автору невідомо, хто рецензент його статті.

Цільова аудиторія: науковці у сфері юриспруденції, адвокати, судді, прокурори, слідчі, студенти юридичних вищих навчальних закладів, практикуючі юристи, працівники юридичної галузі тощо.

Рубрики журналу

Юридичний журнал «Право України» включено до таких міжнародних наукометричних баз даних: «HeinOnline» (США), «EBSCO Publishing, Inc.» (США), «Index Copernicus International» (Польща) «ERIH PLUS» (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) (Норвегія), «Ulrichsweb» (Ulrich's Periodicals Directory) (США).

Юридичний журнал “Право України” включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних спеціальностей (категорія «Б»): 081 – Право, 262 – Правоохоронна діяльність, 293 – Міжнародне право (наказ Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2020 року № 627)

ISSN (print): 1026-9932 (паперова версія)

ISSN (online): 2310-323X (електронна версія)

Серія та номер свідоцтва про державну (реєстрацію друкованого засобу масової інформації) КВ 23026-12866ПР від 28.12.2017

Періодичність – щомісячно

Мови видання: українська, англійська

Головний редактор – Олександр Святоцький, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України

Голова Редакційної Ради – Руслан Стефанчук, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України