Генеральний директор

Олександр Святоцький
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
заслужений юрист України

Голова Редакційної ради

Руслан Стефанчук
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України 
Перший заступник Голови Верховної Ради України

 

Головний редактор

Вікторія Рєзнікова
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка