ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВО УКРАЇНИ» ..... ВИДАЄТЬСЯ - УКРАЇНОМОВНА ВЕРСІЯ (ЩОМІСЯЦЯ)

Головний редактор

Олександр Святоцький
головний редактор, доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
заслужений юрист України

Голова Редакційної Ради

Руслан Стефанчук
Голова Редакційної Ради, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України