Голова Редакційної ради

Руслан Стефанчук
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України 
Голова Верховної Ради України

 

Головний редактор

Олександр Святоцький
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
заслужений юрист України