ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВО УКРАЇНИ» ..... ВИДАЄТЬСЯ - УКРАЇНОМОВНА ВЕРСІЯ (ЩОМІСЯЦЯ)

Засновники

Національна академія правових наук України

Президент академії,  академік НАПрН України Петришин Олександр Віталійович

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Директор інституту, академік НАН України, академік НАПрН України Шемшученко Юрій Сергійович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ректор університету, академік НАН України, академік НАПрН України Тацій Василь Якович

Конституційний Суд України

В.о. Голови Конституційного Суду України Кривенко Віктор Васильович

Верховний Суд України

Голова Верховного Суду України Романюк Ярослав Михайлович

Вищий господарський суд України

Голова Вищого господарського суду України Львов Богдан Юрійович

Генеральна прокуратура України

Генеральний прокурор України Луценко Юрій Віталійович

Міністерство юстиції України

Міністр юстиції України Петренко Павло Дмитрович

Спілка адвокатів України

Президент спілки адвокатів України Дроздов Олександр Михайлович