Члени Редакційної Ради

Олег Посикалюк
перший заступник головного редактора,
кандидат юридичних наук, доцент

Тетяна Коломоєць
заступник головного редактора, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
декан юридичного факультету Запорізького національного університету

Вікторія Рєзнікова
заступник головного редактора
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юрій Галаєвський
заступник головного редактора,
заслужений юрист України 

Наталія Антонюк
кандидат юридичних наук, доцент
суддя Великої Палати Верховного Суду

Юрген Базедов
(Jürgen Basedow)

Dr.iur., Dr.iur.h.c.mult, Professor (Germany)
Почесний директор, Інститут порівняльного та міжнародного приватного права імені Макса Планка, Гамбург, Німеччина

Ольга Бакалінська
доктор юридичних наук, професор
провідний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Крістіан фон Бар
(Christian von Bar)

Dr. Dr. h.c.mult., Professor, FBA (Germany)
University of Osnabrueck, Director, European Legal Studies Institute, Professor of Law

Юрій Барабаш
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Євген Бараш
доктор юридичних наук, професор
професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ

Олександр Батанов 
доктор юридичних наук, професор
провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Юрій Баулін
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Володимир Бевзенко
доктор юридичних наук, професор
суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Олександр Брьостл
(Alexander Bröstl)

Professor, Dr. jur., Candidate of Legal Sciences (Slovakia) 
Директор Інституту теорії права ім. Густава Радбруха в Університеті ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина)

Тетяна Вільчик
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Марселло Галуппо
(Marcelo Galuppo)

Ph.D. in Law, Professor (Brazil) 
Professor at the pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Brazil), Associated professor at the Universidade Federal de Minas Gerais (Brazil)

Анатолій Гетьман
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Сергій Головатий
доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України
заступник Голови Конституційного Суду України

Оксана Грищук
доктор юридичних наук, професор
професор кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету імені Івана Франка

Дмитро Гудима
кандидат юридичних наук, доцент 
суддя Великої Палати у складі Верховного Суду

Борис Гулько
заслужений юрист України
Голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Анатолій Довгерт
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Олександр Дроздов
доктор юридичних наук, доцент 
доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  адвокат

Володимир Єрмоленко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка Василя Зіновійовича Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України

Володимир Журавель
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
головний учений секретар Національної академії правових наук України, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Дмитро Задихайло
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Джозеф Зігеле (Josef Siegele)
Doctor of Law (Austria)
Генеральний секретар Європейського Інституту Омбудсмена (Австрія)

Володимир Зубар
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія"

Алієв Амір Ібрагім
доктор юридичних наук, професор (Азербайджан)
Baku Sstate University Dean of Law Faculty 

Іван Калаур
доктор юридичних наук, професор
народний депутат України

Оксана Капліна
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ніна Карпачова
кандидат юридичних наук, доцент
професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України

Олена Кібенко
доктор юридичних наук, доцент
суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Віктор Колісник
доктор юридичних наук, професор
суддя Конституційного Суду України

Олександра Кологойда
доктор юридичних наук, професор
професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вячеслав Комаров
кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрН України
проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Тетяна Комарова
доктор юридичних наук, професор
доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Тетяна Корнякова
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри адміністративного та кримінального права Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Олександр Костенко
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  

Олексій Кот
доктор юридичних наук, старший дослідник, професор, член-кореспондент НАПрН України
провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Олена Кохановська
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Станіслав Кравченко 
кандидат юридичних наук
Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду

Василь Крат
кандидат юридичних наук, доцент
суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Олексій Кресін
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент
завідувач Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Наталія Кузнєцова
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
Віце-президент Національної академії правових наук України - керівник Київського обласного центру, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Павло Кулинич
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
провідний науковий співробітник, завідувач сектору проблем аграрного та земельного права (на громадських засадах) Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Микола Кучерявенко
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ірина Куян
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України

Дмитро Лук’янов
доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Дмитро Луспеник
кандидат юридичних наук, доцент 
суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, секретар Пленуму Верховного Суду

Богдан Львов
кандидат юридичних наук 
заступник Голови Верховного Суду

Павло Любченко
доктор юридичних наук, професор
член Центральної виборчої комісії

Роман Майданик
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сергій Максимов
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Олександр Мережко
доктор юридичних наук, професор
народний депутат України

Сергій Мінченко
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії прокуратури України

Анатолій Мірошниченко
доктор юридичних наук, професор
професор кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лідія Москвич
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Анатолій Музика
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
провідний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

Володимир Носік
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач кафедри земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наталія Оніщенко
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Наталія Пархоменко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
вчений секретар Інституту держави і права  ім. В. М. Корецького НАН України

Петро Пацурківський
доктор юридичних наук, професор
декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Олександр Петришин
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
Президент Національної академії правових наук України

Роман Петров
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри міжнародного і європейського права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Пилип Пилипенко
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка

Микола Погорецький
доктор юридичних наук, професор 
професор проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сергій Погрібний
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Олег Подцерковний
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»

Борис Поляков
доктор юридичних наук, професор
суддя Північного апеляційного господарського суду

Юрій Притика
доктор юридичних наук, професор 
професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Олександр Прокопенко
кандидат юридичних наук 
суддя Великої Палати Верховного Суду

Михайло Савчин
доктор юридичних наук, професор 
директор Науково-дослідного інституту порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Ірина Сенюта
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Світлана Серьогіна
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Олександр Скрипнюк
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України 
заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Ксенія Смирнова
доктор юридичних наук, професор 
професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Михайло Смокович
доктор юридичних наук
Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Інна Спасибо-Фатєєва
доктор юридичних наук , професор, член-кореспондент НАПрН України
професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Марина Стефанчук
доктор юридичних наук 
професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Микола Стефанчук
доктор юридичних наук, доцент
народний депутат України

Семен Стеценко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

Хірохіде Такікава
(Hirohide Takikawa)

Professor (Japan)
Професор в Університеті Ріккіо (Японія)

Михайло Теплюк
доктор юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України
заступник Керівника Апарату Верховної Ради України — керівник Головного юридичного управління

Вячеслав Труба
кандидат юридичних наук, професор 
ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Віталій Уркевич
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
суддя Великої Палати Верховного Суду

Владислав Федоренко
доктор юридичних наук, професор
директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

Спиридон Флогаітіс
(Spyridon Flogaitis)

Ph.D. in Law, Professor (Greece) 
директор Європейської державної юридичної організації

Світлана Фурса
доктор юридичних наук, професор 
завідувач кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Джабір Халілов
кандидат юридичних наук, доцент (Азербайджан) 
декан факультету Гуманітарних і Соціальних наук Університету Хазар

Євген Харитонов
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України 
завідувач кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Сергій Харитонов
доктор юридичних наук, доцент
завідувач кафедри кримінального права №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Наталія Хуторян
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач відділу цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Олександр Чирич
(Oleksandr Ciric)

Doctor of Law, Professor (Serbia) 
Віце-президент Постійного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Сербії

Юрій Чумак
кандидат юридичних наук
суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

Валерій Шепітько
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Михайло Шумило
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник
начальник правового управління Департаменту аналітичної та правової роботи Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Оксана Щербанюк
доктор юридичних наук, професор
завідувач кафедри процесуального права
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Олексій Ющик
доктор юридичних наук, професор 
провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Ячіко Ямада
(Yachiko Yamada)

Professor (Japan)
Професор Школи права Чуо, Університет Чуо

Олександра Яновська
доктор юридичних наук, професор
суддя Великої Палати Верховного Суду