Члени Ради почесних членів "Honoris Causa"

Вячеслав Борисов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
радник при дирекції Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

Анатолій Довгерт
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Микола Козюбра
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Вячеслав Комаров
кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрН України
проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Олександр Костенко
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  

Олександр Крупчан
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Василь Нор
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Анатолій Селіванов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Майдан Сулейменов
доктор юридичних наук, професор, академік НАН Республіки Казахстан
директор Науково-дослідного  інституту приватного права Каспійського університету

Олексій Ющик
доктор юридичних наук, професор 
провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Василь Сіренко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України
головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України