Члени Ради почесних членів "Honoris Causa"

Юрій Битяк
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Вячеслав Борисов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
радник при дирекції Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

Володимир Гончаренко
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Володимир Денисов
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Микола Козюбра
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Олександр Крупчан
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

 

Василь Нор
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

 

Микола Панов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
професор кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

Петро Рабінович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
професор  кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка

Анатолій Селіванов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Микола Селівон
кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрН України
голова Міжнародного комерційного арбітражного суду і Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України

Майдан Сулейменов
доктор юридичних наук, професор, академік НАН Республіки Казахстан
директор Науково-дослідного  інституту приватного права Каспійського університету

Василь Сіренко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України
головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України