Члени Ради почесних членів "Honoris Causa"

Вячеслав Борисов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
радник при дирекції Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України 

Анатолій Довгерт
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Микола Козюбра
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
професор кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Вячеслав Комаров
кандидат юридичних наук, професор, академік НАПрН України
проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Олександр Костенко
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  

Олександр Крупчан
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Василь Нор
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

Петро Рабінович
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
професор  кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка

Анатолій Селіванов
доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Майдан Сулейменов
доктор юридичних наук, професор, академік НАН Республіки Казахстан
директор Науково-дослідного  інституту приватного права Каспійського університету

Олексій Ющик
доктор юридичних наук, професор 
провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Василь Сіренко
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України
головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України