Розділи:

Мітки:

30 січня 2014 року відбулось засідання загальних зборів Національної академії правових наук України.

Відповідно до порядку денного о 9 годині пройшло засідання президії НАПрН України. Участь в засіданні прийняли президент Академії Тацій Василь Якович, перший віце-президент Петришин Олександр Віталійович, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України Тихий Володимир Павлович, в. о. головного вченого секретаря Академії Прилипко Сергій Миколайович, члени президії Національної академії правових наук України, директори науково-дослідних інститутів НАПрН України, представники регіональних центрів. На засіданні розглянуто низку важливих питань з діяльності Національної академії правових наук України та її структурних підрозділів, зокрема про нагородження Золотою медаллю Національної академії правових наук України Патона Бориса Євгеновича - президента Національної академії наук України, дійсного члена (академіка) НАН України, доктора технічних наук, професора, Героя України, президента Міжнародної асоціації академій наук та Шемшученка Юрія Сергійовича - академіка-засновника Академії правових наук України, дійсного члена (академіка) НАН та НАПрН України, академіка-секретаря відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України, директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, іноземного члена Російської академії наук. Також було вручено дипломи новообраним членам Національної академії правових наук України.

Після засідання президії розпочали роботу загальні збори Національної академії правових наук України. Зі звітною доповіддю про діяльність Національної академії правових наук України за 2009-2013 рр. виступив президент НАПрН України Василь Якович Тацій.

«За цей період були зроблені значні кроки щодо зміцнення позицій Академії в Україні та за її межами, розвитку її авторитету, плідної законодавчої роботи в усіх галузях права. Однак наразі перед Академією постають нові завдання, зокрема, щодо розробки змін до Конституції України, підготовки проектів нормативних актів, спрямованих на завершення реформування судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування», – зазначив у доповіді Василь Якович Тацій.

Також відбулись вибори президії та затвердження академіків-секретарів. За результатами таємного голосування:

1. Президентом Національної академії правових наук України обрано Василя Яковича Тація.

2. Першим віце-президентом Національної академії правових наук України обрано Олександра Віталійовича Петришина.

3. Віце-президентом – керівником Київського регіонального наукового центру НАПрН України обрано Володимира Павловича Тихого.

4. Головним вченим секретарем Національної академії правових наук України обрано Сергія Миколайовича Прилипко.

5. Членами президії, що ввійшли до її складу не за посадою обрано дійсних членів (академіків) Національної академії правових наук України Бауліна Юрія Васильовича, Гетьмана Анатолія Павловича, Ківалова Сергія Васильовича, Мамутова Валентина Карловича, Нора Василя Тимофійовича.

6. Академіками-секретарями відділень затверджено:

по відділенню теорії та історії держави і права - дійсного члена (академіка) НАПрН України Гончаренка Володимира Дмитровича;

по відділенню державно-правових наук та міжнародного права - дійсного члена (академіка) НАПрН України Битяка Юрія Прокоповича;

по відділенню цивільно-правових наук - дійсного члена (академіка) НАПрН України Кузнєцову Наталію Семенівну;

по відділенню екологічного, господарського та аграрного права - дійсного члена (академіка) НАПрН України Шемшученка Юрія Сергійовича;

по відділенню кримінально-правових наук - дійсного члена (академіка) НАПрН України Борисова Вячеслава Івановича.

Останнім питанням порядку денного засідання були вибори дійсного члена (академіка) НАПрН України. За результатами таємного голосування дійсним членом (академіком) по відділенню теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України обрано Оніщенко Наталію Миколаївну.