Розділи:

Мітки:

Презентація колективної монографії «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення»

3 червня 2013 року в Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України  відбулася презентація колективної монографії  «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення», підготовленої колективом авторів-учених різних галузей сучасного права України, зокрема: Ю.В.Бауліним, О.В.Скрипнюком, Н.М.Оніщенко, А.Є.Шевченком, В.Л.Федоренком, Р.А.Майдаником, М.І.Іншиним, В.І.Щербиною, О.Ф.Андрійко, Д.М.Лук’янцем, М.І.Хавронюком.

Захід урочисто відкрив керівник відділу зв’язків з органами державної влади та міжнародними організаціями Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Олександр Васильович Скрипнюк

Зі вступним словом виступили відповідальний редактор видання, заступник Голови Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Юрій Васильович Баулін, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Наталія Миколаївна Оніщенко.

В ході своїх виступів автори видання наголосили на тому, що юридична відповідальність є найскладнішою та найгострішою темою сучасної юридичної науки і проблематикою, що викликає багато запитань та суперечливих позицій у представників юридичної практики. Без належного інституту юридичної відповідальності право стає безсилим  та ненадійним, не виправдовуючи соціальних очікувань. Правові норми, встановлені на їх підставі, права та обов’язки членів суспільства перетворюються в «шляхетні наміри», якщо влада не здатна організувати поновлення та захист  порушених прав, примус до виконання обов’язків, покарання тих, хто порушує правові заборони. Досить багато процесів та напрямів правового розвитку пов’язані із дієвістю права: відчуттям захищеності кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистоянням сваволі в процесі упорядкування суспільних відносин, безсумнівною дією механізмів щодо впровадження правового порядку в усіх сферах суспільного життя, гарантуванням та забезпеченням системи безпеки, що пов’язана із соціальною діяльністю, особливо тією, що несе потенційну загрозу життєво важливим інтересам особи, суспільства та держави. Це не повний перелік наших очікувань від сучасного права та удосконалення інституту юридичної відповідальності.

На презентації також виступили професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Михайло Васильович Костицький, завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Анатолій Олександрович Селіванов, професор кафедри загально-теоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національний Радник з юридичних питань, координатор проектів ОБСЄ в Україні, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Станіслав Володимирович Шевчук, заступник керівника апарату – керівник Головного юридичного управління Верховної Ради України, кандидат юридичних наук Михайло Олексійович Теплюк, декан юридичного факультету Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Владислав Леонідович Федоренко та інші.

Також на презентації були присутні віце-президент, керівник Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Павлович Тихий, Голова Конституційного Суду України (1996–1999), суддя Конституційного Суду України у відставці (2004), кандидат юридичних наук, академік НАПрН України Іван Артемович Тимченко, Голова Національної експертної комісії України з  питань захисту суспільної моралі, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Василь Васильович Костицький, в. о. завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Ольга Федорівна Андрійко, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Олена Павлівна Орлюк, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», доктор юридичних наук Дмитро Миколайович Лук’янець, начальник кафедри теорії та історії держави і права Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук, професор Анатолій Євгенійович Шевченко, заступник керівника Секретаріату – керівник Управління правової експертизи, кандидат юридичних наук Євген Володимирович Бурлай, заступник головного редактора юридичного журналу «Право України», кандидат юридичних наук Лариса Олександрівна Макаренко та інші.

Учасники заходу одностайно погодилися з тим, що представлене монографічне дослідження має низку дискусійних положень, втім, є беззаперечною і теза, згідно з якою толерантні наукові дискусії, «нові» правові питання та ракурси, представлені широкому юридичному загалу та всім зацікавленим особам, сприятимуть подальшому розвитку та удосконаленню правової системи, зокрема надійному захисту прав, свобод та законних інтересів людини.

 

Фотозвіт