ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Управління Сайтом здійснюється ТОВ «Юридичне видавництво “Право України”», код ЄДРПОУ 38781115, юридичною особою, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (надалі – «Товариство»). Товариство з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами, у зв’язку з чим Товариство прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну/юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), одночасно створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», заповнюючи дані реєстраційної форми (замовлення) та проставляючи відмітку про ознайомлення з цією Політикою конфіденційності та обробки персональних даних (надалі – «Політика конфіденційності»), Ви даєте згоду на обробку Ваших персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин.

2. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну/юридичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Ми можемо обробляти Ваші персональні дані для наступних цілей (при цьому одночасно можуть застосовуватися одна або кілька цілей):

2.1. Отримання замовлення. Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для отримання замовлення, яке Ви зробили, для обробки Ваших запитів, або для інших цілей, які можуть існувати для досягнення кінцевої мети – задовольнити інтереси споживача, а також для запобігання та розслідування випадків шахрайства та інших зловживань.

2.2. Спілкування з Вами. Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для зв’язку з Вами, наприклад, повідомити Вас про зміну у наших продуктах або надіслати Вам важливі повідомлення та інші подібні повідомлення, як стосуються замовлення, що було Вами зроблено та зв’язатися з Вами з метою, пов’язаною з проведенням практикумів.

3. Для того, щоб зробити замовлення чи іншим чином взаємодіяти з нами, Ви повинні уважно ознайомитися з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності, а також висловити свою повну згоду з їх умовами.

4. При здійсненні замовлення та заповненні реєстраційної форми (замовлення) Ви надаєте для обробки свої персональні дані – зокрема, ім’я, адреси, номера телефону, e-mail, банківські дані тощо. Такі дані ми отримуємо лише від осіб, які надають їх свідомо та з власного бажання.

5. Ви також погоджуєтесь з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ та передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень виключно, якщо при цьому не змінюється мета їх обробки та лише у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та/або законодавством України.

6. Ми цінуємо Ваше право на особисте життя та нерозголошення Ваших персональних даних. Ця Політика конфіденційності – правила, якими користуються всі співробітники нашої компанії та які регламентують збір і використання персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при придбанні комп’ютерної програми.

7. Ми діємо відповідно до цієї Політики конфіденційності та на підставі чинного законодавства України.

8. Ми маємо право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у цій Політиці конфіденційності або у строки, встановлені чинним законодавством України або до моменту видалення Вами цих даних.

9. Ми не продаємо, не передаємо та не розголошуємо персональні дані, які отримуємо на нашому сайті, третім сторонам без Вашої попередньої згоди. Ми розкриваємо персональні дані лише у випадках, визначених чинним законодавством України, а також:

9.1. У випадку запобігання злочину або завдання шкоди нам або третім особам.

9.2. У випадку розкриття інформації третім особам, що надають нам технічну підтримку та послуги (в тому числі з інтернет-еквайрингу), за допомогою яких Ви отримуєте Ваше замовлення.

10. Власником персональних даних є ТОВ «Юридичне видавництво “Право України”». Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на паперових носіях ТОВ «Юридичне видавництво “Право України”» за адресою: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17/21.