Співголови Ради почесних членів
"Honoris Causa"

Василь Тацій
доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України, Герой України
ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесний Президент НАПрН України

Юрій Шемшученко
доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПрН України
директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Вільям Батлер (William Butler)
Doctor of Law (LL.D.), Professor, Foreign Member of NAS of Ukraine, NALS of Ukraine (USA)
іноземний член НАН України та НАПрН України, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, професор Університету штату Пенсильванія (США)