Назва статті Господарсько-правове забезпечення використання природних ресурсів: стан та перспективи розвитку
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 7-8/2012
Сторінки []
Анотація

У статті розглянуті питання правового забезпечення використання природних ресурсів у сфері господарювання, уточнена його мета, представлений аналіз господарсько-правового механізму природокористування, окреслено такі його елементи, як: форми використання, правовий механізм стимулювання і фінансування відповідних заходів щодо зменшення природоємність господарської діяльності, господарсько-правова відповідальність.

Ключові слова організаційно-господарські відносини, податкові правовідносини, гармонізація норм права, принципи оподаткування, відповідальність суб'єктів господарювання.
References
Схожі статті: