Назва статті Історія розвитку аграрного і земельного права України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 7-8/2012
Сторінки []
Анотація

У статті послідовно викладена історія розвитку аграрного і земельного права України з часів входження її до правових систем Російської імперії, Королівства польського, Великого Князівства Литовського, Австрійської, а потім Австро-Угорської монархії, в контексті формування в них феодальної та капіталістичної суспільних формацій, закріплення приватної власності, скасування в 1981 р. кріпацтва, Столипінської аграрної реформи. Розглядаються питання правового регулювання земельних і аграрних відносин після скасування приватної та запровадження державної власності на землю та інші природні ресурси, введення соціалістичної системи господарювання після Революції 1917 р., колективізації сільського господарства, формування сільськогосподарського права в правовій системі СРСР, в т. ч. окреслюються питання краху соціалістичного господарювання після розпаду СРСР в 1991 р., створення незалежної держави України, відродження приватної власності на землю та інші природні ресурси і формування аграрного та земельного права України, як самостійних галузей права в правовій системі України.

Ключові слова земельна реформа, колективізація, сільськогосподарське (колгоспне) право, аграрне законодавство, земельна власність.
References
Схожі статті: