Назва статті Проблеми застосування кримінально-правових норм органами досудового слідства
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 9-10/2012
Сторінки [250-260]
Анотація

Предметом статті є визначення поняття застосування кримінально-правових норм, їх двоелементної структури (гіпотези та диспозиції), обґрунтування застосування гіпотези кримінально

Ключові слова застосування кримінально-правових норм, структура кримінально-правових норм, органи досудового слідства.
References
Схожі статті: