Назва статті Здійснення Державною кримінально-виконавчою службою України ресоціалізації засуджених до позбавлення волі
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 9-10/2012
Сторінки [415-423]
Анотація

У статті досліджується актуальне питання досягнення ресоціалізації засуджених. Проведено спеціальний і поглиблений аналіз поняття ресоціалізації засуджених. Зроблено висновок про передчасність включення до Кримінально-виконавчого кодексу України такої мети кримінально-виконавчого законодавства, як «ресоціалізація». Звернуто увагу на визначення максимального завдання, яке може бути покладене на Державну кримінально-виконавчу службу, — це створення умов для подальшої ресоціалізації засуджених за допомогою законодавчо визначених засобів. 

Ключові слова Державна пенітенціарна служба України, ресоціалізація, кримінально-виконавче законодавство.
References