Назва статті Здійснення правосуддя в апеляційній та касаційній інстанціях>
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 9-10/2012
Сторінки [333-339]
Анотація

У статті зроблено спробу дослідити окремі проблеми здійснення правосуддя у кримінальних справах у судах апеляційної і касаційної інстанцій. Розглянуто поняття і характерні риси апеляційного та касаційного судочинств. Визначено коло питань, які можуть бути предметом апеляційного та касаційного оскаржень. Приділено увагу повноваженням судів апеляційної та касаційної інстанцій. На підставі проведеного дослідження автор вносить пропозиції щодо подальшого вдосконалення кримінального процесуального законодавства. 

Ключові слова апеляційне провадження, касаційне провадження, перегляд судових рішень, повноваження судів апеляційної та касаційної інстанцій.
References
Схожі статті: