Назва статті Теоретико-правові проблеми оперативно-розшукової діяльності в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 9-10/2012
Сторінки [238-249]
Анотація

Розглянуто окремі напрями розвитку теорії оперативно-розшукової діяльності за роки незалежності в Україні, її сучасний стан та проблемні питання правового регулювання й організації цієї діяльності, а також інтеграційні процеси, що відбуваються у науках кримінально-правового циклу.  

Ключові слова оперативно-розшукова діяльність, теорія оперативно
References
Схожі статті: