Назва статті Пізнавальна функція експертних версій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 9-10/2012
Сторінки [270-375]
Анотація

Стаття присвячена розгляду пізнавальної функції експертних версій, роль яких у процесі з’ясування істини є неоднозначною. Експертні версії висуваються слідчим (суддею) під час формулювання питань у постанові про призначення експертизи, експертні ж версії є прерогативою експерта і можуть не співпадати з раніше висунутими версіями. 

Ключові слова експертна версія, пізнавальна функція.
References
Схожі статті: