Назва статті Організаційно-правові засади державного управління інформаційними ресурсами (інформаційною сферою)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [147-166]
Анотація Стаття присвячена організаційно-правовим засадам державного управління інформаційними ресурсами (інформаційною сферою). Аналізуються повноваження органів законодавчої та виконавчої влади, а також Президента України з управління інформаційними ресурсами. На основі аналізу положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень», «Про звернення громадян» тощо розкрито сутність адміністративної відповідальності за порушення права на інформацію (ст. 212-3 КУпАП).
Ключові слова інформаційні ресурси, інформація, право на інформацію, адміністративна відповідальність.
References
Схожі статті: