Назва статті Імплементація норм міжнародного права в конституційний правопорядок України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [47-64]
Анотація У статті досліджено особливості становлення і розвитку українського законодавства про співвідношення і взаємодію міжнародного та українського права і відповідної практики. Особливу увагу приділено тлумаченню ст. 9 Конституції України, яка визначає умови застосування норм ратифікованих міжнародних договорів у внутрішньому правопорядку. При цьому автор звертає увагу на множинність правових регуляторів, які встановлюють порядок застосування у внутрішньому правопорядку норм інших міжнародних договорів України. Автор одним з перших досліджує питання застосування у внутрішньому правопорядку України загальновизнаних і звичаєво-правових норм міжнародного публічного права. У зв’язку з цим, розглянуто роль у формуванні національної правової моделі взаємодії національного та міжнародного права. Порушується питання про місце і значення в Україні судової імплементації норм міжнародних договорів України.
Ключові слова міжнародне право, українське право, правові регулятори, Декларація про державний суверенітет України, міжнародні договори.
References
Схожі статті: