Назва статті Проблеми побудови та вдосконалення податкової системи в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [221-235]
Анотація У роботі розглядаються дискусійні питання побудови податкової системи та системи оподаткування. Проведено порівняльний аналіз цих категорій. Приділено увагу проблемі використання всіма законодавчими актами, які регулюють формування і витрачання доходів (держави, територіальних громад тощо), єдиних понять, конструкцій, які їх складають як за формою, так і за змістом. У зв’язку з цим аналізуються поняття «публічні доходи», «податкові надходження», «податкова межа» тощо.
Ключові слова податкова система, система оподаткування, публічні доходи, податкові надходження, державні доходи, муніципальні доходи, податкова межа, податковий тиск.
References
Схожі статті: