Назва статті Публічні доходи як базова фінансово-правова категорія
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [236-247]
Анотація У статті досліджується правова природа публічних доходів як основного джерела формування публічних фондів, розглядається їх класифікація. Проведена порівняльна характеристика публічних, державних і місцевих доходів. Проаналізовано особливості формування публічних фондів в Україні та зарубіжних країнах.
Ключові слова публічні доходи, централізовані публічні фонди, державний бюджет, публічні фінанси.
References
Схожі статті: