Назва статті Місце фідуціарних відносин у праві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 5-6/2012
Сторінки [144-159]
Анотація Розглядаються поняття фідуціарних правовідносин, предмет і метод фідуціарного права, наведена характеристика інститутів та інших структурних підрозділів фідуціарного права. Виявлено систему фідуціарного права і його співвідношення з іншими суміжними правовими утвореннями, висвітлені питання фідуціарного права як навчальної дисципліни.
Ключові слова фідуціарні (довірчі) правовідносини, фідуціарна довіра; фідуціант, фідуціарій, вигодонабувач, фідуція, довірча власність, траст, фідуціарне (залежне) тримання, фідуціарне охоронне зобов'язання.
References
Схожі статті: