Назва статті Принципи договірного права України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 5-6/2012
Сторінки [114-126]
Анотація

Досліджується поняття, значення і зміст принципів договірного права України. Здійснено класифікацію принципів договірного права на галузеві, підгалузеві та інституціональні.

Сформульована пропозиція про законодавче доповнення переліку принципів договірного права принципом співробітництва.

Ключові слова принципи договірного права, галузеві принципи, підгалузеві принципи, інституціональні принципи, свобода договору, виконання зобов'язань.
References
Схожі статті: