Назва статті Нормативність та фактичність в соціології права Ойгена Ерліха
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [263-272]
Анотація У цій роботі автор вивчає роль соціологічної юриспруденції Ойгена Ерліха для сучасних дебатів про джерела обов’язкової сили. Ці джерела ґрунтуються на онтологічній підставі, що утворена із соціальних практик. Але ця підстава не може безпосередньо наділяти якісь зразки поведінки нормативної силою. Процес нормотворчості, згідно концепції Ерліха, вимагає інтелектуальної реконструкції соціальних практик юристами, суддями і законодавцями, які перетво рять соціальні відносини у правові за допомогою особливих розумових чином. Саме таке перетворення веде до появи правових норм.
Ключові слова Ойген Ерліх, соціологія права, живе право, офіційне право, право юристів, нормативність, зобов’язуюча сила права.
References