Назва статті Ніл Мак-Кормік
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [250-262]
Анотація Стаття присвячена пам’яті, життю і працям Ніла Мак-Корміка (1941–2009) — видатного філософа права, політика, президента Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії (IVR), підготовлена його учнем, професором Зеноном Баньковські, в перекладі В. Бігуна. Стаття коротко викладає віхи життя вченого, а також розглядає деякі основні його праці та ідеї. Зокрема, вони присвячені проблематиці установчого правового позитивізму, локального космополітизму і правового обґрунтування (в аспекті загального і конкретного). У кінці статті дається уявлення автора про особистість Н. Мак-Корміка як людини.
Ключові слова філософія права, теорії права, Ніл Мак-Кормік.
References
Схожі статті: