Назва статті Темпоральна онтологія права: нове обґрунтування правової нормативності
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [237-242]
Анотація Стаття являє собою викладення основних ідей темпоральної онтології права, як нового підґрунтя правової нормативності. Темпоральна онтологія являє собою авторський варіант праворозуміння, заснований на запровадженому М. Гайдеггером розрізненні буття та сущого, а також буття сущого і буття як такого. Запозичення цих ідей на терени філософії права дозволяє виділити наступні аспекти онтології права: право як суще, право як буття цього сущого, та право як правове буття, тобто тяжіння між скоєним правовим діянням та його правовими наслідками. Як базис правової нормативності автор пропонує розглянути правове буття. На його думку будьяке класичне обґрунтування права як Належного вкорінене у феномені відповідного тяжіння, яке притягує правові наслідки до вчиненого. У підсумку робиться висновок про можливість принципово нового — темпорально-онтологічного — обґрунтування правової нормативності.
Ключові слова право, буття права, правове буття, темпоральна онтологія права, правова нормативність.
References