Назва статті Регуляторні правила і верховенство права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 4/2013
Сторінки [39-46]
Анотація Стаття присвячена регуляторним правилам як новій формі права, що не походить від двох традиційних джерел права — законодавчої чи судової влади. Автор відзначає 5 особливостей регуляторних правил і розкриває функції кожної з них у правовій системі, демонструючи тим самим, що дана форма права не повинна ігноруватися. Особливості такі: (а) регуляторні правила здебільшого спрямовані на досягнення конкретної, зазда легідь визначеної єдиної мети; (б) такі правила розглядаються не тільки як інструмент досягнення поставленої мети, а й як найбільш простий інструмент; (в) орієнтація на досягнення мети, що лежить в основі регуляторного режиму, вимагає здійснення безперервної оцінки його ефективності; (г) в регуляторному режимі немає реального відокремлення створення правил, контролю за їх дотриманням і забезпеченням виконання; (д) суб’єкти, які створюють регуляторні правила, виступають одночасно із цим й їх адресатами. Всі п’ять особливостей зачіпають принципи рівності і правової визначеності, а тому мають безпосереднє значення для верховенства права, що призводить до неможливості їх подальшого ігнорування при аналізі правового регулювання.
Ключові слова форма права, регуляторні правила, регуляторний режим, створення правил, правозастосування, саморегулювання, спільне регулювання.
References
Схожі статті: