Назва статті Право України в період Київської Русі і під час феодальної роздробленості
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 1/2013
Сторінки [166-174]
Анотація

Стаття присвячена становленню давньоруського права, яке відбувалося одночасно з формуванням і розвитком держави Київська Русь.

Центральне місце серед джерел права Київської Русі займала Руська Правда. У ній знаходили ві дображення суспільні відносини, які складалися в Давньоруській державі, і закріплювалися в правових нормах ті порядки, які були обумовлені природою даного феодального суспільства.

Ключові слова Київська Русь, джерело права, Руська Правда.
References
Схожі статті: