Назва статті Право Гетьманщини (друга половина XVII – XVIII ст.)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (англомовна версія)
Випуск 1/2013
Сторінки [187-220]
Анотація Статтю присвячено правовій системі України-Гетьманщини (Війська Запорозького) XVII–XVIII століть, яка, ввібравши найкращі традиції сукупності соціальних регуляторів додержавного східнослов’янського суспільства, звичаїв і символів антів і склавинів, об’єднань слов’янських князівств, усних і писаних соціальних правил і норм княжої України – Русі, язичницьких і християнських вірувань і канонів, польського, литовського права, повністю сприйнявши довершені фактичні козацькі конституції XIV – першої половини XVII ст., народилася вже як істинно національне право.
Ключові слова джерела права, козацькі звичаї, польське право, литовське право.
References
Схожі статті: