Назва статті Перегляд Арбітражного регламенту Міжнародного арбітражного суду при Федеральній економічній палаті Австрії (VIAC)
Автори
Назва журналу Науково-практичний юридичний журнал
«Альтернативне вирішення спорів»
(1-е півріччя українською мовою,
2-е півріччя російською мовою)
Випуск 2/2013
Сторінки [67-74]
Анотація У статті представлені основні нововведення Арбітражного регламенту Міжнародного арбітражного суду при Федеральній економічній палаті Австрії (VIAC), затвердженого 8 травня 2013 р. і застосовного до всіх проваджень, у яких позовна заява була подана після 30 червня 2013 р. Зокрема, описуються основні зміни щодо: 1) вступу третіх осіб як співпозивача або співвідповідача, включаючи питання звернення з відповідним клопотанням, участі третьої сторони у формуванні складу арбітражного суду, підходу при прийнятті рішення щодо таких клопотань; 2) консолідації арбітражних розглядів; 3) складу арбітражного суду, включаючи ситуації, коли угоди щодо числа арбітрів не було досягнуто, а також питання затвердження кандидатур арбітрів; 4) призначення арбітрів у багатосторонніх арбітражних розглядах, включаючи ситуації, коли одна сторона або група осіб не зможе досягти згоди щодо кандидатури, а також питання скасування будь-якого здійсненого призначення та призначення або повторного призначення кожного з арбітрів, коли група сторін не може призначити арбітра в багатосторонньому розгляді; 5) терміну і процедури відведення арбітрів; 6) повернення арбітражного розгляду в арбітражний суд і відповідних дій в таких випадках Генерального секретаря та Правління VIAC, а також питання авансу на покриття додаткових витрат і зборів; 7) прискореної процедури, яка може застосовуватися незалежно від суми позову; 8) фінансування арбітражних витрат.
Ключові слова Арбітражний регламент Міжнародного арбітражного суду при Федеральній економічній палаті Австрії (VIAC), багатосторонній арбітраж, консолідація арбітражних розглядів, вступ третіх осіб.
References