Назва статті Про вітчизняну юридичну освіту, вивчення альтернативних форм вирішення спорів та їх зв’язок зі зрілістю суспільства
Автори
Назва журналу Науково-практичний юридичний журнал
«Альтернативне вирішення спорів»
(1-е півріччя українською мовою,
2-е півріччя російською мовою)
Випуск 2/2013
Сторінки [19-26]
Анотація На примере изучения альтернативных форм разрешения споров автор анализирует современное состояние преподавания соответствующих дисциплин в Украине, а также предлагает собственное видение системного внедрения блока АРС-дисциплин в учебный процесс. В статье сформулированы предложения по изучению таких дисциплин в непрофильных вузах, а также рекомендации по внедрению соответствующего блока дисциплин в программах подготовки юристов согласно образовательно-квалификационным уровням. В целом сделан общий вывод о зависимости распространения способов альтернативного разрешения споров от степени доверия в обществе.
Ключові слова юрист, освіта, навчальна дисципліна, альтернативне вирішення спорів, АРС-метод, АРС-дисципліна, арбітраж, медіація, довіра, відповідальність.
References