Назва статті Принцип minimis non curat praetor у діяльності Європейського суду з прав людини
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [101-109]
Анотація Стаття присвячена розгляду спеціальних, порівняно нових процедур ЄСПЛ, метою яких є усунення та запобігання системних порушень прав людини. Автором аналізуються такі процедури Суду, як: процедура пілотного рішення, процедура пріоритетного розгляду скарг, процедура запровадження тимчасових (забезпечувальних) заходів. Виявлено, що нововведені процедури Суду, спрямовані на усунення та запобігання системних порушень прав людини та основних свобод, свідчать про дотримання принципу minimis non curat praetor.
Ключові слова Рада Європи, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ, Конвенція), Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ, Суд), процедура пілотного рішення, пріоритетний розгляд скарг, прицип minimis non curat praetor.
References