Назва статті Процедура ухвалення пілотних рішень Європейським судом з прав людини: перспективи та проблеми
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [84-100]
Анотація Стаття присвячена питанням застосування процедури ухвалення пілотних рішень Європейським судом з прав людини. Автор розглядає основні характеристики, притаманні пілотним рішенням, проблеми поєднання індивідуального і загального поновлення порушених прав, виявляє причини запровадження процедури пілотних рішень ЄСПЛ, виявляє проблеми, які виникають при ухваленні пілотних рішень. Вказані питання аналізуються на прикладі пілотних рішень, прийнятих Європейським судом з прав людини.
Ключові слова пілотне рішення, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, заходи загального характеру, реформування, засоби правового захисту.
References
Схожі статті: