Назва статті Історія становлення і розвитку науки права Ради Європи в Україні
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [196-216]
Анотація У статті досліджуються особливості становлення вітчизняної науки права Ради Європи. Подано характеристику еволюції наукових досліджень права Ради Європи, починаючи із часів здобуття Україною незалежності в 1991 р. до сьогоднішнього дня. Окрема увага приділяється процесу становлення права Ради Європи як навчальної дисципліни в вищих юридичних навчальних закладах.
Ключові слова Рада Європи, Україна, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, дослідження, навчальна дисципліна, викладання, підручник.
References
Схожі статті: