Назва статті Правове регулювання ринку цінних паперів у рамках Європейського Союзу
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [185-195]
Анотація У статті розглядаються основні засади нормотворчої діяльності в рамках ЄС у сфері регулювання первинного розміщення цінних паперів та обігу цінних паперів у системі опосередкованого володіння. Автор розглядає способи уніфікації правового регулювання діяльності учасників фондового ринку та розкриття інформації на ринку цінних паперів. Визначаються основні результати процесів гармонізації законодавств європейських держав, спрямованих на формування єдиної регулятивної системи у сфері обігу цінних паперів.
Ключові слова цінні папери, директиви ЄС, гармонізація, уніфікація, емітент, інвестор.
References