Назва статті Надання допомоги та захисту жертвам насильства в сім’ї: аналіз стандартів Ради Європи
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Європейське право» (українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [119-128]
Анотація Стаття присвячена аналізу основних документів Ради Європи, що містять стандарти надання допомоги та захисту жертвам насильства в сім’ї, з метою їх подальшого впровадження у законодавство України та на практичному рівні. Зокрема, через аналіз положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Мінімальних стандартів для служб підтримки жінок, які постраждали від насильства, визначено основні принципи та підходи до забезпечення прав та свобод жертв насильства в сім’ї з боку держави.
Ключові слова насильство в сім’ї/домашнє насильство, надання допомоги та захисту жертвам, принцип належної турботи, Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами.
References