Назва статті Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій перспективі
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Міжнародне право»
(українська мова)
Випуск 2/2012
Сторінки [11-40]
Анотація Статтю присвячено аналізу трансформацій політичних режимів протягом історії та впливу на них процесу глобалізації. Досліджено процес асиміляції та дисиміляції протягом історії людства; історичні, філософські та правові підходи до вивчення історії та тенденцій розвитку суспільств; проблеми ліберальної демократії та демократичного капіталізму. Встановлено сутність, історичні та теоретичні засади становлення, а також перспективи розвитку демократичних суспільств в умовах глобалізації; простежено вплив міжнародного права на розвиток сучасних політичних режимів.
Ключові слова процес глобалізації, політичний режим, асиміляція, дисиміляція, двополюсна міжнародна система, марксизм, ліберальна демократія, реальна політика, демократичний мир
References