Назва статті Правові стандарти як засіб регулювання міжнародних та внутрішньодержавних відносин
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Міжнародне право»
(українська мова)
Випуск 1-2 (англійська мова)/2013
Сторінки [10-26]
Анотація У статті аналізується зміст і правова природа правових стандартів як засобу регулювання міжнародних відносин та їх впливу на національні правові системи. Досліджується співвідношення міжнародних правових стандартів та принципів міжнародного права як засад міжнародно-правової системи. Розкривається місце правових стандартів у галузях міжнародного захисту прав людини, міжнародного права навколишнього середовища, міжнародного статусу території.
Ключові слова правові стандарти, принципи міжнародного права, міжнародно-правові відносини, система міжнародного права, внутрішньодержавне право.
References
Схожі статті: