Назва статті Універсалізація та локалізація міжнародно-правового регулювання в умовах глобалізації
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Міжнародне право»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [22-27]
Анотація Характеризуються дві взаємопов'язані тенденції в міжнародному праві, які не суперечать одна одній: універсалізація і локалізація (фрагментація), що в умовах глобалізації проявляються по-різному і в різний час, але виступають закономірними в основному процесі еволюції міжнародного права.
Ключові слова універсалізація, фрагментація, міжнародне право, глобалізація.
References
Схожі статті: