Назва статті Роздуми про право міжнародної безпеки
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Міжнародне право»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [28-34]
Анотація Зроблено спробу переглянути сутність галузі міжнародного публічного права — права міжнародної безпеки. Змінена геополітична обстановка у світі вимагає нового підходу до оцінки не тільки універсальної системи колективної безпеки, а й регіональної. Багато правових інститутів цієї галузі права припинили існування, а деякі практично не виконують свої функції. Відбулося злиття права міжнародної безпеки з міжнародним кримінальним правом і низкою інших галузей. Про це свідчать джерела, норми яких належать до обох галузей, що ускладнює виділення кодифікаційних норм права міжнародної безпеки.
Ключові слова право міжнародної безпеки, міжнародне право, збройні конфлікти.
References
Схожі статті: