Назва статті Доктрина forum non conveniens та її вплив на уніфікацію джерел міжнародного цивільного процесу Європейського Союзу
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Міжнародне право»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [147-162]
Анотація У статті досліджується вплив доктрини непідходящого суду на становлення системи джерел міжнародного цивільного процесу ЄС, її закріплення в таких джерелах та проблеми її застосування у практиці судочинства. Доктрина forum non conveniens передбачає можливість суду відмовитись від юрисдикції на користь іноземного суду з огляду на наявність підстав вважати його кращим місцем для вирішення спору. У статті проведено аналіз положень основних джерел міжнародного цивільного процесу ЄС, судової практики ЄС, основних доктринальних джерел.
Ключові слова forum non conveniens, lis pendens, судова юрисдикція, підсудність.
References
Схожі статті: