Назва статті Фрагментація міжнародного права у контексті «права Світової організації торгівлі»
Автори
Назва журналу Науково-практичний фаховий журнал «Міжнародне право»
(українська мова)
Випуск 1-2/2013
Сторінки [52-59]
Анотація Фрагментація міжнародного права розглядається з точки зору міжгалузевої взаємодії в системі міжнародного права. Автор зупиняється на тлумаченні «права СОТ» у контексті міжнародного екологічного права та права захисту прав людини і доходить висновку, що ніщо не перешкоджає передбаченому Віденською конвенцією 1969 р. системному тлумаченню «охоплених угод». Однак прямо не закріплений «правом СОТ» цей спосіб тлумачення не укорінився в практиці вирішення спорів.
Ключові слова «право СОТ», міжнародне право, тлумачення, навколишнє середовище, міжнародне екологічне право, права людини.
References
Схожі статті: